OSIGURAJ SVOJU KOTIZACIJU

O prodajnom mjestu

Puni naziv tvrtke (ili obrta):

Pepermint d.o.o.

Broj sudskog registra: 080710277
OIB (porezni broj): 13120899290

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:

Ulica Republike Austrije 27,
10 000 Zagreb,
HRVATSKA

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu (telefon, telefaks, mobitel i sl.), uključujući e-mail adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, kako bi kupci dobili informacije ili reklamirali proizvod/uslugu:

pepermint@pepermint.hr