OSIGURAJ SVOJU KOTIZACIJU

Pravila privatnosti

Uz mir, ljubav i komunikaciju jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Štitimo vašu privatnost i danju i noću.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, PEPERMINT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ulica Republike Austrije 27, OIB:13120899290 (u daljnjem tekstu: PEPERMINT), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako PEPERMINT prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su PEPERMINTU dostupni korištenjem web stranice: https://weekend.hr/ .

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi PEPERMINT, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga ( u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. 

PEPERMINT je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, PEPERMINT je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

PEPERMINT kao pružatelj usluga web stranice  zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Pepermint d.o.o.

Ulica Republike Austrije 27

10 000 Zagreb

Hrvatska

Broj telefona: +385 91 512 31 89

Email: pepermint@pepermint.hr

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na:  data.protection@weekendmediafestival.com ili na ured@presido.hr

 A sada ćemo u nastavku pričati ˝malo˝ više o pravima, obvezama i drugim pitanjima koja su relevantna za zaštitu vaše privatnosti i osobnih podataka, ipak ste vi naš weekendaš! Tekst koji slijedi je važan i nikako nije dosadan i suhoparan.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba i zahtjeva, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja i organiziranja Weekend Media Festivala (WMF):

 1. prilikom kupnje prijavnice PEPERMINT  će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa, OIB, država, grad, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj. U slučaju kupnje prijavnice dolazi do sklapanja ugovornog odnosa koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na  nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste kao kupac, naš posjetitelj stranka. Vaše podatke obrađujemo i kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora.,
 2. u trenutku kada pristupite stranici https://weekend.hr/ prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 3. prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona (potonje tri vrste podataka označene su kao opcionalne). Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici https://weekend.hr/ daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ,
 4. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici https://weekend.hr/ koje su vam prikazane,
 5. kada kontaktirate naš ured i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 6. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 7. kada želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 8. kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podatci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 9. kada ispunjavate anketu zadovoljstva obrađujemo podatak kao što je vaša IP adresa,
 10. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,
 11. ako želite poslati otvorenu zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša otvorena zamolba,
 12. kod registracije na web stranicu, pohranjuju se i datum i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ispitanik. Registracija, uz pristanak, je neophodna jer nam omogućava kao voditelju obrade i organizatoru da ponudimo sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz evidencije,
 13. za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, koristimo aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici Weekend Media Festivala pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.,
 14. prilikom fotografiranja i snimanja te korištenja drona za snimanje predavanja i/ili kratkih video isječaka ili atmosfere obradit ćemo vašu fotografiju, kretnju, boju kose i sl., sve na temelju legitimnog interesa, te
 15. kada ste kupili kotizaciju ili se nalazite na listi naših posjetitelja ili ste predavač na Weekend Media Festivalu obavještavat ćemo vas o programu, novostima, izlagačima i drugim važnim pitanjima, a za koja držimo da su bitna i dio su organizacijskog procesa. Prilikom navedenih aktivnosti obrađivat ćemo vaš e mail ili drugi kontakt i to na temelju legitimnog interesa ili kako bismo izvršili ugovorne obveze koje imamo prema vama sukladno sklopljenom ugovoru.

PEPERMINT preporuča svim kupcima kotizacija, posjetiteljima, korisnicima naših usluga ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za  registraciju. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na  https://weekend.hr/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje https://weekend.hr/  ili kada vam već kao našem weekendašu šaljemo neke zanimljive obavijesti ili/i ponude akcija) ili kako bismo izvršili svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: data.protection@weekendmediafestival.com ili na ured@presido.hr  ili na adresu Ulica Republike Austrije 27 10 000 Zagreb s naznakom ˝n/r službenika za zaštitu podataka˝. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

PEPERMINT kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornih partnera PEPERMINTA kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka (primjerice, Entrio tehnologije d.o.o., Radnička 54, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: HR30513194761).

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

PEPERMINT upozorava kupce odnosno posjetitelje da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.  

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada nas angažirate za izvršenje nekih usluga koje pružamo mi ili naši ugovorni partneri ili ispunite određeni obrazac ili kada želite primati naš newsletter.

 Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, organizaciji naših evenata, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to tako da nam date privolu prilikom pretplate na newsletter.

 Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti PEPERMINT i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, adresa za plaćanje, adresa za dostavu računa, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranicama ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici https://weekend.hr/  
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

 Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od PEPERMINTA zatražiti sljedeće:

  
 ·         da vam omogući pristup vašim osobnim podacima   PEPERMINT možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.  
 ·         zatražiti ispravak pogrešnih podataka Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. 
 ·         zatražiti brisanje osobnih podataka Možete tražiti od PEPERMINTA da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, PEPERMINT bi mogao prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. 
 ·         Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 ·         podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju PEPERMINT smatra legitimnom. 
 ·         zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava) Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od PEPERMINTA prijenos podataka drugom vršitelju obrade. 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

PEPERMINT će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što PEPERMINT razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. PEPERMINT će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje PEPERMINT na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će PEPERMINT zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li PEPERMINT podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

PEPERMINT surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za PEPERMINT mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://weekend.hr/ , oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke (dostave) i druge usluge u i izvan PEPERMINTA. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Koliko dugo će PEPERMINT zadržati vaše osobne podatke?

PEPERMINT neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, podatke o predavačima 5 godina, fotografije sa predavanja i drugih organiziranih događaja na Weekend Media Festivalu do usvajanja vašeg prigovora obradi, e mail adrese u svrhu slanja newslettera do povlačenja privole, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

PEPERMINT vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter PEPERMINT prikuplja i obrađuje: e-mail adrese.

Newsletter u sebi sadrži tzv. tracking pixele. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u email koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha marketinških kampanja. Putem tracking pixela PEPERMINT može vidjeti kad i ako je neki email otvoren od strane vas kao ispitanika i koje linkove ste pratili. Osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru se spremaju i analiziraju od strane PEPERMINTA kao voditelja obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera interesima ispitanika.

Videonadzor i fotografiranje

Na lokaciji Weekend Media Festivala snimat će brojne televizijske ekipe i fotografi te posebno naglašavamo kako će biti prisutni i dronovi za snimanje cijelog događaja- Na ulasku u prostor gdje se održava Weekend Media Festival nalazit će se i posebna obavijest o snimanju i slikanju. Samim ulaskom suglasni ste da Vas se smije snimati i fotografirati. Također, suglasni ste da sav materijal s Weekend Media Festivala smije biti globalno korišten u promidžbene svrhe Weekend Media Festivala.

Korištenjem sustava kamera obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se i radi zaštite imovine i sigurnosti. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike te vrijedne studente i volontere je izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti a radu.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini PEPERMINT koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://weekend.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

PEPERMINT nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

PEPERMINT prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. PEPERMINT odnosno odgovorne osobe imenovane od strane PEPERMINTA imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, PEPERMINT ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

PEPERMINT koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a, Twitter-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

  
FACEBOOK ONLINEhttps://www.facebook.com/privacy/policy/ 
YOUTUBE ONLINE https://policies.google.com/privacy?hl=hr 
INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875
TWITTER ONLINE https://twitter.com/en/privacy 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, Twitter-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Mete, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Na web stranici Weekend Media Festivala PEPERMINT kao voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Meta Platforms Ireland Ltd. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade.

Otvaranjem https://weekend.hr/ ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu  što je posljedica korištenja Facebook plugin-a. Pregled svih Facebook plugin-ova može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

U slučaju da ste kao ispitanik prijavljeni na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki vaš pregled web mjesta https://weekend.hr/ . Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici Weekend Media Festivala, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici Weekend Media Festivala, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici Weekend Media Festivala.

ZA YOUTUBE:Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska 
 Kontakt službenika za zaštitu podataka:  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
 Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.  

Na web stranici Weekend Media Festivala voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Youtube. Youtube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Youtube omogućuje objavu svih vrsta video materijala, pa tako možete gledati cijele filmove, TV prijenose, glazbene video materijale, foršpane i video materijale koje su napravili korisnici portala.

Vlasnik usluge YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD smatra se samostalnim voditeljem obrade.

Ukoliko ste kao korisnik stranice (ispitanik) prijavljen na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kad otvorite podstranicu na kojoj se nalazi Youtube video. Ta informacija će biti prikupljena od strane YouTubea i Googlea i bit će doznačena YouTube računu ispitanika.

YouTube odnosno Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio web stranicu Weekend Media Festivala ako je za vrijeme posjeta web stranici bio prijavljen na Youtube; ovo će se dogoditi neovisno o tome jeste li kao ispitanik kliknuli na YouTube video ili ne.  U slučaju da ne želite dopustiti takav prijenos informacija, isti može spriječiti tako da se odjavi s YouTube računa prije otvaranja web stranice Weekend Media Festivala.

ZA INSTAGRAM:META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
ZA TWITTER:Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska 
 Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp https://help.twitter.com/forms/privacy 
 Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Na web stranici Weekend Media Festivala voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Twitter. Twitter je višejezična, javno dostupna mikrobloging usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti tzv „tweetove“, odnosno kratke poruke koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i korisnike koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju tzv pratiteljima dotičnog korisnika. Pratitelji su ostali korisnici Twittera koji prate tweetove dotičnog korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova i prenošenja tweetova.

Vlasnik Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici Weekend Media Festivala kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Twitter komponenta (Twitter gumb), preglednik na računalnom sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Twitter komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Twitter će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je prijenos sadržaja Pepermint d.o.o. kako bi korisnike upoznali sa sadržajem web stranice i povećali broj posjetitelja.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Twitter, Twitter će detektirati svaki posjet web stranici Weekend Media Festivala, a također i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Twitter komponenta i doznačuje ih Twitter računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na neki od Twitter gumba na web stranici, Twitter će tu informaciju doznačiti Twitter računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak

Twitter dobiva informacije putem Twitter komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Twitter za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Twitter gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Twitter računa prije pristupanja web stranici Weekend Media Festivala.

Dodatne informacije i Twitter smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://twitter.com/privacy?lang=en.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

PEPERMINT zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.